Disclaimer

Website disclaimer

Deze website bevat algemene informatie met betrekking tot de conferencing services van KPN. Bedoelde informatie is zo correct, volledig en actueel mogelijk. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld zonder impliciete of expliciete garantie met betrekking tot kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een specifiek doel. 

Koppelingen (links) met andere websites zijn alleen bedoeld om de gebruiker van deze website te wijzen op het bestaan van desbetreffende sites. KPN heeft geen invloed op bedoelde sites en een link met een website betekent niet dat KPN die website goedkeurt, ondersteunt of aanbeveelt.

Email disclaimer

Op iedere communicatie per e-mail is de KPN e-mail disclaimer van toepassing. De e-mail disclaimer luidt als volgt:

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/ of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.